Bộ Nông nghiệp Missouri có thể giúp đỡ khách hàng quốc tế trong tương lai về nhiều mặt:
Các chuyên gia tiếp thị quốc tế của chúng tôi sẽ chuẩn bị một kế hoạch hành trình hoàn hảo cho những khách quốc tế đang du lịch đến Missouri. Các chuyên gia sẽ thiết lập những chuyến viếng thăm đến các nông trại và/hay những cuộc gặp gỡ thú vị với các nhà nông cho khách hàng, người sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các nhà cung cấp và thanh tra sản phẩm và vật nuôi Missouri.
Bộ sẽ cung cấp phương tiện vận chuyển cũng như nhân viên giúp đỡ đến khách quốc tế trong suốt quá trình họ ở Misssouri.
Bộ Nông nghiệp cũng có thể hoạt động như một trung gian liên lạc giữa nhà cung cấp và khách hàng khi cần thiết.
Nếu khách không có khả năng đi du lịch đến Missouri thì chuyên gia về chương trình tiếp thị quốc tế của chúng tôi có thể nhận biết được sự thú vị của các nhà nông và nông trại giúp họ. Kế đó, các chuyên gia sẽ cung cấp thông tin một cách trọn vẹn để khách hàng có thể tiếp tục sự liên kết này.
Khách hàng quốc tế luôn được chào đón và khuyến khích thăm viếng các cơ quan ngoại thương của Missouri. Những văn phòng này sẵn sàng cung cấp đầy đủ các loại dịch vụ để giúp đỡ khách. Bộ Nông nghiệp Missouri điều hành các cơ quan tại Đài Bắc_ Đài Loan và hợp tác với Bộ Phát triển kinh tế Missouri, nơi điều hành nhiều cơ quan ở Châu Á.

Để biết thêm chi tiết thông tin về những dịch vụ và sản phẩm nông nghiệp Missouri, vui lòng liên hệ:

Missouri Sở Nông nghiệp 
Ag phận Phát triển Kinh doanh 
1616 Missouri Boulevard, PO Box 630,
Thành phố Jefferson, Missouri 65102
Điện thoại: (573) 522-9560
Fax: (573) 751-2868
E-mail: brenda.verslues@mda.mo.gov
Internet: http://www.mda.mo.gov
Bộ Nông nghiệp Missouri
Văn phòng Châu Á Thái Bình Dương.
7B10, 5, đường Hsin-Yi, khu 5, Đài Bắc, Đài Loan.
Điện thoại: (02) 2725-1622 Ext. 30, 31
Fax: (02) 2723-2731
E-mail: moagrtw@ms10.hinet.net
Internet: http://www.missouri.com.tw
Bộ Phát triển kinh tế Missouri
Thương mại và phát triển kinh doanh
Tòa nhà Harry S Truman, phòng 720
301 đường W High, P.O. Hộp thư 118
Thành phố Jefferson, Missouri 65102
Điện thoại: (573) 751-7549
Fax: (573) 526-1567
E-mail: yan.Li@ded.mo.gov
Internet:http:// www.ded.mo.gov

 

 

Goto Top
Contents ?Missouri Department of Agriculture Maintain By jc's creation